Przeczytaj, na jakich zasadach można się budować w pobliżu lasu

Wykonywanie inwestycji w pobliżu lasu od dawna sprawiało wiele problemów. Brak definicji lasu utrudniał określenie punktu, od którego powinno się dokonywać pomiaru odległości od budynku. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie znacznie ułatwiła życie inwestorom wprowadzając jasne reguły w tym zakresie. Wyjaśniamy, jakie są zasady wznoszenia budynków przy lesie.

Jakie warunki techniczne należy spełnić, by zapewnić bezpieczeństwo pożarowe w budynku

Wszystkie obiekty budowlane oraz związane z nimi urządzenia budowlane należy projektować i budować w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie podstawowych wymagań bezpieczeństwa pożarowego. Wyjaśniamy, jak powinno to wyglądać w praktyce.

Jak zapewnić ochronę przed hałasem w budynku

Przy projektowaniu i wykonywaniu budynku wraz z urządzeniami instalacyjnymi bardzo istotne jest uwzględnienie wymogów tzw. ochrony przeciwdźwiękowej. Jej celem jest zapewnienie takich warunków akustycznych, aby poziom hałasu, na który będą narażeni użytkownicy lub ludzie znajdujący się w ich sąsiedztwie, nie stanowił zagrożenia dla ich zdrowia, a także umożliwiał im pracę, odpoczynek i sen w zadowalających warunkach. Wyjaśniamy, jak spełnić takie warunki.

Dowiedz się, jakie wymogi należy spełnić przy budowie parkingu lub garażu

Nowe rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dotyczące stanowisk postojowych, wprowadza odmienne od dotychczasowych regulacje dotyczące parkingów i garaży. Odnoszą się one do miejsc postojowych przeznaczonych nie tylko dla samochodów osobowych, ale także innych samochodów. Przepisy nie regulują natomiast kwestii korzystania z takich miejsc przez inne pojazdy, np. motocykle. Wyjaśniamy, jakie warunki powinny spełniać obecnie parkingi i garaże.