Jak poprawnie sporządzić uchwałę w sprawie zmiany wysokości udziałów

Zarząd wspólnoty w przypadku odkrycia błędnego sposobu naliczenia udziałów, powinien wszcząć we wspólnocie mieszkaniowej procedurę zmiany wysokości udziałów. W tym celu wspólnota mieszkaniowa musi podjąć stosowną uchwałę. Zobacz, jak zrobić to prawidłowo.

Zatrudnienie w spółdzielni. Wzór umowy o dzieło

Niemal w każdej spółdzielni mieszkaniowej konieczne jest zatrudnienie, poza członkami zarządu także innych osób, takich jak sprzątaczka, konserwator, ochroniarz itd. Zatrudnianie tych osób nie musi opierać się o umowę o pracę. Możliwe jest także zastosowanie konstrukcji umowy o dzieło, jeżeli prace mają charakter okazjonalny, niepowtarzalny, rzadki lub umowę o świadczenie usług, gdy prace mają charakter ciągły, powtarzalny i dłużej trwający. Dowiedz się, jak prawidłowo skonstruować taką umowę.

Umowa o renowację schodów na klatce schodowej

Prace polegające na renowacji schodów na klatce schodowej to rodzaj robót budowlanych. Przed rozpoczęciem takich robót zarządca nieruchomości powinien zawrzeć z wykonawcą stosowną umowę określającą zakres prac oraz ich kosztorys. Sprawdź, jak powinna wyglądać prawidłowo skonstruowana umowa o renowację schodów na klatce schodowej.