Jak poprawnie sporządzić uchwałę w sprawie zmiany wysokości udziałów

Zarząd wspólnoty w przypadku odkrycia błędnego sposobu naliczenia udziałów, powinien wszcząć we wspólnocie mieszkaniowej procedurę zmiany wysokości udziałów. W tym celu wspólnota mieszkaniowa musi podjąć stosowną uchwałę. Zobacz, jak zrobić to prawidłowo.

Zatrudnienie w spółdzielni. Wzór umowy o dzieło

Niemal w każdej spółdzielni mieszkaniowej konieczne jest zatrudnienie, poza członkami zarządu także innych osób, takich jak sprzątaczka, konserwator, ochroniarz itd. Zatrudnianie tych osób nie musi opierać się o umowę o pracę. Możliwe jest także zastosowanie konstrukcji umowy o dzieło, jeżeli prace mają charakter okazjonalny, niepowtarzalny, rzadki lub umowę o świadczenie usług, gdy prace mają charakter ciągły, powtarzalny i dłużej trwający. Dowiedz się, jak prawidłowo skonstruować taką umowę.

Umowa o renowację schodów na klatce schodowej

Prace polegające na renowacji schodów na klatce schodowej to rodzaj robót budowlanych. Przed rozpoczęciem takich robót zarządca nieruchomości powinien zawrzeć z wykonawcą stosowną umowę określającą zakres prac oraz ich kosztorys. Sprawdź, jak powinna wyglądać prawidłowo skonstruowana umowa o renowację schodów na klatce schodowej.

Umowa cesji – czyli jak scedować na wspólnotę uprawnienia właścicieli lokali

Wspólnota mieszkaniowa nie jest uprawniona do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi. Wynika to z tego, że to nie ona jest stroną umów kupna-sprzedaży poszczególnych mieszkań. Uprawnieni są wyłącznie ci właściciele, którzy kupili lokale bezpośrednio od dewelopera i to do niego powinni zgłaszać swoje roszczenia. Można ewentualnie doprowadzić do sytuacji gdy wspólnota stanie się stroną dla dewelopera, ale wymaga to przelewu praw właścicieli na wspólnotę. Oznacza to, że właściciele lokali, którym roszczenia przysługują, powinni dokonać cesji uprawnień na wspólnotę mieszkaniową. Dowiedz się, jak prawidłowo sformułować taką umowę.

Sprawdź, jak sporządzić uchwałę o likwidacji spółdzielni mieszkaniowej oraz wnioski do KRS

Istnieją różne przyczyny likwidacji spółdzielni. Jedną z nich jest decyzja członków spółdzielni o jej likwidacji, która zapada w drodze stosownej uchwały. Sprawdź, jak prawidłowo sporządzić taką uchwałę.

Jak sporządzić umowę o wykonanie prac remontowych elewacji

Zanim dojdzie do przeprowadzenia remontu, należy zawrzeć odpowiednią umowę, w której strony powinny szczegółowo określić przedmiot i niezbędny zakres prac przewidywanych w czasie remontu. Treść zawieranej umowy o prace remontowe bardzo często okazuje się najważniejsza i decydująca w przypadku rozpatrywania sporów lub niejasności z nią związanych. Dlatego tak ważne jest pełne zrozumienie tekstu podpisywanej umowy. Wyjaśniamy, jak prawidłowo sporządzić taką umowę.

Zgłoszenie montażu tablic i urządzeń reklamowych

Zgłoszenie montażu tablic i urządzeń reklamowych