Jak poprawnie sporządzić regulamin do rozliczania mediów

Z mocy przepisów ustawy Prawo energetyczne, art 45a ust. 10, należy opracować i wdrożyć regulamin rozliczania ciepła przeznaczonego na ogrzewanie budynku i przygotowanie ciepłej wody użytkowej dostarczanej centralnie poprzez instalację. Upewnij się, jakie najlepiej przyjąć zasady rozliczania mediów.

Umowa o spłacie zadłużenia w formie odpracowania długu

Jedną z form pomocy zadłużonemu właścicielowi jest umożliwienie mu odpracowania długu, poprzez wykonanie określonych prac na rzecz wspólnoty (art. 453 oraz art. 659 § 2 Kodeksu cywilnego). Dowiedz się, jak sporządzić umowę o odpracowanie długu.

Wzór wniosku o podział nieruchomości

Intensywny rozwój budownictwa mieszkaniowego spowodował, że do gmin trafia coraz więcej wniosków o podział nieruchomości. Wyjaśniamy, jakie wymogi powinien spełniać wniosek, aby wójt, burmistrz albo prezydent miasta mógł wydać decyzję o jej podziale.

Regulamin zasad prowadzenia działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej w spółdzielni mieszkaniowej

Spółdzielnie mieszkaniowe zajmują się nie tylko zarządzaniem nieruchomościami wchodzącymi w ich zasób, ale prowadzą także działalność dodatkową. Ta tzw. działalność społeczna, oświatowa i kulturalna jest skupiona bardziej na ludziach (członkach spółdzielni) niż murach. Dowiedz się, jak prawidłowo przygotować regulamin zasad prowadzenia takiej działalności.

Regulamin pracy zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Właściciele lokali, którzy chcą narzucić zarządowi konkretne zasady pracy, aby mieć lepszą kontrolę nad jego działalnością, mogą uchwalić regulamin pracy zarządu. Zyskaj wzór "Regulaminu pracy zarządu wspólnoty mieszkaniowej", by uniknąć błędów przy jego przygotowywaniu.

RODO 2018 - zgoda na przetwarzanie danych z klauzulą informacyjną

Od 25 maja br. zaczną obowiązywać postanowienia RODO. Oznacza to, że musisz zadbać, by Twoje dokumenty spełniały nowe wymogi. Już dziś pobierz wzór zgody na przetwarzanie danych, by zdążyć go wdrożyć w terminie i uniknąć wysokich kar finansowych.

RODO 2018 - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Zarządca nieruchomości, jako administrator danych osobowych, musi zawrzeć umowy powierzenia z firmami zewnętrznymi, np. biurem rachunkowym, jako „podmiotami przetwarzającymi” według nowych wymogów, które będą obowiązywać od 25 maja br. Skorzystaj z gotowego szablonu zgodnego z wytycznymi RODO, by uniknąć pomyłek przy sporządzaniu tego dokumentu.

RODO 2018 - rejestr przetwarzania danych

W ramach RODO 2018 każdy administrator danych osobowych będzie musiał prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych osobowych. Dla Ciebie to żaden problem - wystarczy, że pobierzesz wzór tego dokumentu i wypełnisz odpowiednimi danymi.

RODO 2018 - umowa z inspektorem ochrony danych osobowych

RODO 2018 wprowadza instytucję inspektora ochrony danych osobowych (IOD), który zastąpi dawnego administratora bezpieczeństwa informacji (ABI). Osoba pełniąca funkcję IOD nie musi być pracownikiem zarządcy nieruchomości, który w tej sytuacji występuje w roli administratora danych osobowych. Zyskaj wzór umowy z zewnętrznym IOD.

Uchwała w sprawie prowadzenia ewidencji pozaksięgowej

Duże wspólnoty mieszkaniowe mają obowiązek prowadzenia dla nieruchomości wspólnej ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na ich pokrycie, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej. Zyskaj wzór uchwały w sprawie prowadzenia ewidencji pozaksięgowej.