Jak udzielić pełnomocnictwa procesowego dla zarządcy nieruchomości wspólnej

Wspólnota mieszkaniowa posiada zdolność sądową, tzn. że może pozywać i być pozywaną. W imieniu wspólnoty mieszkaniowej w procesie działa jej organ (art. 86 k.p.c.), tj. zarząd lub zarządca, któremu zarząd powierzono w trybie art. 18 ustawy o własności lokali.

Umowa użyczenia

Umowa użyczenia ze względu na swój nieodpłatny charakter używana jest we wspólnotach mieszkaniowych do regulowania korzystania przez właścicieli lokali z części nieruchomości wspólnej. Na przykład reguluje bezpłatne korzystanie przez właściciela lokalu z pomieszczenia gospodarczego.

Procedura zmiany zarządu

Zmiana zarządu wspólnoty mieszkaniowej to jedna z najważniejszych uchwał w funkcjonowaniu tego podmiotu. Przeprowadzenie we właściwy sposób procedury może zapobiec wielu problemom. Sprawdź jak powinny brzmieć prawidłowo podjęte uchwały w tej kwestii.

Jak sprawnie przeprowadzić okresowe przeglądy instalacji wentylacyjnej, gazowej i elektrycznej w lokalach?

Obowiązkiem każdego zarządcy jest przeprowadzanie regularnych kontroli. Jednakże kontrole są niejednokrotnie obciążone trudnościami związanymi z dostępem do poszczególnych lokali mieszkalnych. Co możesz zrobić gdy jest duża ilość lokali i trudno w wyznaczonym terminie do nich wejść?

Wezwanie do zapłaty

Chcąc efektywnie zarządzać wspólnotą mieszkaniową, często będziesz zmuszony występować w imieniu wspólnoty z pozwami przeciwko właścicielom lokali, którzy nie poczuwają się do obowiązku ponoszenia kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Zanim jednak wyslesz pozew, spróbuj rozwiązać sprawę polubownie i wyślij wezwanie do zapłaty.

Ustanowienie funduszu remontowego

Wydatki na remonty nieruchomości wspólnej, stanowią skłądnik kosztów zarządu nieruchomością. Powołanie funduszu remontowego, z którego pokrywany jest koszt napraw i konserwacji budynku jest niezbędny w każdej nieruchomości, dla sprawnego nią zarządzania